/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

RẰM THÁNG GIÊNG

/Chong đèn rót chén nghênh xuân. Rét non giam mộng mấy vần thơ xưa./ Thơ NK

RẰM THÁNG GIÊNG

——-

Mưa phùn trăng ẩn trời sương

Thoảng hương hoa bưởi ngoài vườn trước sân

Chong đèn rót chén nghênh xuân 

Rét non giam mộng mấy vần thơ xưa.

( Quê Bắc Ninh 25/2/2024)

NGUYỄN KHÔI