/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Ảnh nghệ thuật

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC GẶP MẶT CỦA CHI HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG TẠI THÁI - TUYÊN

Một số hình ảnh tại cuộc hội thảo Tác phẩm hay - Đích đến và giải pháp tại Hội trường nhà khách đoàn 16 Quân khu I
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CUỘC GẶP MẶT CỦA CHI HỘI NHÀ VĂN HẢI PHÒNG TẠI THÁI - TUYÊN
.Từ khách sạn của Đoàn 16 QK 1, các nhà văn đi thăm quan hồ Núi Cốc
.Toàn cảnh cuộc hội thảo "Tác phẩm hay - Đích đến và giải pháp" tại Hội trường nhà khách đoàn 16, QK 1

.


Từ trái qua là các nhà văn: Trần Nhương, Hà Cừ, Kim Chuông, Ngọc Tô và Ánh Tuyết
.


Chi hội nhà văn VN tại Hải Phòng trước "cây đa Tân Trào lịch sử" ở Tuyên Quang
.


Ngọc Tô trước lán bảo vệ chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tân Trào
.
Ảnh; Ngọc Tô và ĐT