/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ vui

NỘI QUY CÔNG SỞ - Thơ vui

/...Buồn qua quán gọi đĩa lòng lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về./

NỘI QUY CÔNG SỞ                                                 Nội quy cấm được mặc quần
bò vào công sở một tuần trừ lương
Sếp trưởng thì đang rất cương
quyết phải thực hiện chủ trương áo quần
Người nào mặt cũng đầy phân
vân là chẳng biết có quần mặc không?
Rồi đeo phù hiệu của công
ti ở trước ngực núm hồng xinh xinh
Tôi thì cũng hết cả tinh
thần làm việc ấy nên mình im ru
Thân này chẳng khác gì cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng
Buồn qua quán gọi đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về./. 

(ST) TrQ